Jánoshalmi FC

Kezdőlap Hírek Csapat Fotógaléria Pályázatok Klub adatok

Az MLSZ ügyiratszám: be/SFP-3009/2013 – határozata a benyújtott pályázatról:

"A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. paragrafusának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a Jánoshalmi Futball Club kérelmező (székhelye: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 1., adószám: 18352632-1-03 képviselője: Ádám Gyula (a továbbiakban kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a kormányrendelet 4. paragrafusának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímként az alábbi összegekben jóváhagyom:"

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző hatósági díj Támogatás összege A program megvalósításához szükséges önrész
Előfinanszírozással megval. tárgyi eszköz beruházás, felúj. 1 888 553 Ft 0 19 076 Ft 1 907 629 Ft 817 555 Ft
Utánpótlás nevelési-feladatok 3 941 079 Ft 0 39 809 Ft 3 980 888 Ft 442 321 Ft
Összesen: 5 829 632 Ft 0 58 885 Ft 5 888 517 Ft 1 259 876 Ft

Budapest, 2013. 07. 15.

Dr. Vágó Márton

Főtitkár

A Club új elnökségének célja az elődökhöz méltó, szerethető és nézhető jánoshalmi futballcsapat építése, működtetése, valamint az ehhez szükséges háttér biztosítása. Az előrelépési szakmai célokat az elnökség az új szerkezetű csapat (csapatok) első idénybeli teljesítménye alapján fogja meghatározni.

Az MLSZ ügyiratszám: be/SFP-6009/2014 – határozata a benyújtott pályázatról:

"A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. paragrafusának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a Jánoshalmi Futball Club kérelmező (székhelye: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 1., adószám: 18352632-1-03 képviselője: Horváth Mihály (a továbbiakban kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a kormányrendelet 4. paragrafusának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímként az alábbi összegekben jóváhagyom:"

Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző hatósági díj Támogatás összege A program megvalósításához szükséges önrész
Előfinanszírozással megval. tárgyi eszköz beruházás, felúj. 5 954 878 Ft 0 60 150 Ft 6 015 028 Ft 2 577 869 Ft
Utánpótlás nevelési-feladatok 3 055 293 Ft 0 30 862 Ft 3 086 155 Ft 342 906 Ft
Összesen: 9 010 171 Ft 0 91 012 Ft 9 101 183 Ft 2 920 775 Ft
A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel megnevezése Jóváhagyott támogatási összeg Megvalósítás módja
Öntözőrendszer telepítése 2 759 558 Ft Előfinanszírozott
Pályavilágítás 3 222 961 Ft Előfinanszírozott
Focikapuháló 17 010 Ft Előfinanszírozott
Vagyonvédelmi rendszer telepítés 15 499 Ft Előfinanszírozott
Összesen: 6 015 028 Ft

Budapest, 2014. 07. 15.

Dr. Vágó Márton

Főtitkár

A Club új elnökségének célja az elődökhöz méltó, szerethető és nézhető jánoshalmi futballcsapat építése, működtetése, valamint az ehhez szükséges háttér biztosítása. Az előrelépési szakmai célokat az elnökség az új szerkezetű csapat (csapatok) első idénybeli teljesítménye alapján fogja meghatározni.